• 1973267_801297099889605_5497808655211771302_o.jpg
  • 11990554_1061842790501700_7086850809560212899_n.jpg
  • 13307241_1186198071399504_9183924539556312411_n.jpg
  • 18119394_1494429070576401_4630075345546926775_n1.jpg
  • 18953148_1541654625853845_1115215347572303832_o1.jpg
  • 22047687_1655070557845584_8897712019411004234_o1.jpg
  • 22095820_1655084634510843_975911195377891172_o1.jpg

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

OBVESTILO 14.3.2023: Obveščamo, da letos ne sprejemamo več naročil oz. ne prodajamo indijskih tekačic. Prav tako letos ni več na voljo štajerskih kokoši, v naslednjih mesecih bodo na voljo samo še plemenski petelini pasme sulmdolka.

Na kmetiji se ukvarjamo z vzrejo čistokrvnih malih plemenskih živali in želimo ljudem ponuditi kvalitetne in zdrave plemenske živali. Ukvarjamo se z vzrejo štajerskih kokoši v jerebičasti barvi, vzrejo indijskih tekačic in japonskih prepelic, na kmetiji pa je tudi trop ovc oplemenjene jezersko-solčavske pasme. Večino krme pridelamo doma, držimo se načel sonaravnega kmetovanja in ne uporabljamo škropiv ter umetnih gnojil. Kmetija se nahaja na Koroškem, natančneje v Kotljah, kraju med Ravnami ter Slovenj Gradcem.

Dostop:

Sledimo glavni cesti skozi Kotlje, nato pri koncu krajevne table zavijemo desno čez most in se peljemo mimo Rimskega vrelca. Sledimo asvaltni cesti do cca. 500 metrov pod Ivarčkim jezerom, kjer so oznake za Poštarski dom, lovsko kočo Prežihovo, itd.. Pot nadaljujemo po makadamski cesti (spodnja fotografija) v dolžini cca 2 km, ko bo prva oznaka oz. tabla naše kmetije. Od tu sledi spust do naše kmetije v dolžini cca 1 km. 

Naslov kmetije:

Kmetija Kumer

Podgora 17b 

2394 Kotlje

Za več informacij smo dosegljivi na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali 040 980 720.